Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Dobrodošli na webshop Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta. Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće uvjete korištenja. Korištenjem ove stranice, pristajete na pravila i uvjete navedene u nastavku.

1. Opći uvjeti

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta sa sjedištem u Osojnaki 33, 51211 Matulji, Hrvatska, OIB: 73609982926

Web stranice označavaju sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Biljkoljupka, obrt za usluge putem web stranica.

Registracija i korisnički račun

Registracijom na našoj stranici pristajete na pravila i uvjete korištenja. Obavezujete se dati točne, ažurirane i potpune informacije tijekom registracije. Vaša odgovornost je očuvanje povjerljivosti informacija o vašem računu i lozinki.

Pristup i sigurnost računa

Vaša odgovornost je osigurati siguran pristup vašem korisničkom računu. Preuzimate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju putem vašeg računa.

 

2. Ograničenja korištenja i odgovornosti

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

  • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
  • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
  • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
  • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
  • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
  • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta  ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s tvrtkom Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 

3.  Intelektualno vlasništvo

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta ili njezinih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta.

4.  Zaštita osobnih podataka

4.1      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta poštuje Vaše pravo privatnosti u online svijetu prilikom korištenja web stranice i elektroničke komunikacije sa nama. Poduzeli smo sve potrebne mjere kako bi osobni podaci koje nam dajete bili sigurni.

Nekoliko osnovnih informacija o prikupljanju, skladištenju i upotrebi Vaših osobnih podataka na stranicama tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta:

            – Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unaprijedili) usluge. Prikupljamo izravne osobne podatke privatnih osoba koje služe isključivo za identifikaciju pojedinca kao što su ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku kao i neizravne podatke kao što su ‘Cookies’ (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke. Kao poslovnu osobu tj. poslovnog korisnika od vas ćemo koristiti vaše ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku, adresu dostave, naziv i OIB vaše tvrtke kao i neizravne podatke kao što su ‘Cookies’ (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke.

Vaši osobni podatci koriste se isključivo u svrhu lakše dostave naših proizvoda prema vama a kako bi uslugu zadržali na najvišem mogućem nivou.

            – Možete biti sigurni da Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta poduzima sve potrebne mjere kako bi Vaši osobni podaci koje šaljete ostali sigurni. 

            – Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta poduzima sve potrebne mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni. Samo ovlašteno osoblje tvrtke te osoblje partnerskih tvrtki koje su davatelji usluga to jest ovlašteno osoblje (koji su se ugovorom obvezali da će sve podatke čuvati) imaju pristup Vašim osobnim podacima. Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta osoblje koje ima pristup Vašim osobnim podacima mora se pridržavati pravila Izjave o privatnosti. Ugovore su potpisale i partnerske tvrtke koje imaju pristup Vašim osobnim informacijama, kako bismo bili sigurni da će te informacije i dalje biti sigurne. Kako bismo osigurali da Vaši osobni podaci budu zaštićeni, Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta stalno nadograđuje svoj Informatički sustav te na taj način ima odgovarajuće mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa (npr. hakiranje).

            – Vaši osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu našeg poslovanja, kao i za  podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.

            – Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to.

Odrednice koje se odnose na vaše osobne podatke: 

(i) direktni marketing putem e-maila, 

(ii) Vaše je pravo da u bilo koje vrijeme možete zatražiti od kompanije prestanak kontaktiranja putem elektroničke pošte u marketinške svrhe i također

(iii)  imate pravo zatražiti brisanje osobnih informacija iz naših sustava

Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta također može dijeliti Vaše osobne podatke s partnerskim tvrtkama, ali samo u dolje navedenim, strogo ograničenim okolnostima:

Možemo ponuditi vaše osobne podatke partnerskim tvrtkama (kao što je naš davatelji dostavnih usluga) koje nam pomažu u približavanju naših proizvoda našim kupcima odnosno Vama. Neki od ovih poslovnih partnera mogu biti smješteni izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naše partnerske tvrtke moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta. Obavezni su poštivati pravni ugovor o čuvanju Vaših osobnih podata kako je obrađuju isključivo po instrukcijama od strane tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta. Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona u sljedećim situacijama: 

(i)  dužni smo to učiniti po zahtjevima bilo kojeg primjenjivog zakona; 

(ii)  ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;

(iii)  prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje; 

(iv)  ukoliko je to u skladu s pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta ili svojih klijenata i javnosti.

            – Sve svoje osobne podatke koje ste sa nama podjelili možete u svakom trenutku pogledati, promjeniti ili obrisati u postavkama svog korisničkog računa ili slanjem e-maila na info@biljkoljupka.com ili pismom na adresu: Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta, Osojnaki 33, 51211 Matulji

            – Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta može čuvati osobne informacije koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka. Vaši osobni podaci koje imamo spremljene u našim evidencijama pohranit će se na period od 10 godina nakon vaše posljednje interakcije sa nama, ukoliko nije drugačije naznačeno,  a u skladu sa zakonskim odredbama, prema važećem zakonu. Nakon tog perioda, Vaše osobne informacije će biti izbrisane iz svih sistema u okviru tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta i njezinog poslovanja.

Obradu osobnih podataka vodi:

Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta

Osojnaki 33

51211 Matulji

Email: info@biljkoljupka.com

Kao korisnik naše web stranice imate pravo dobiti informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje vaših prava.

4.2       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati tvrtki Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.3       Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

–          suglasnost da Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta na zadovoljstvo korisnika;

–          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.4      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.5      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.6      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.7      Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.8       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno tvrtku Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta.

4.9       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.10     Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

4.11    Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta je globalna kompanija koja koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To naravno podrazumijeva obradu i prijenos vaših osobnih podataka i izvan granica Republike Hrvatske. Ova Izjava o privatnosti Vam pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način), kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje osobne podatke slati kompaniji Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta ili ne.

S tim u skladu, prilikom posjete našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je definiran u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ukoliko ste zainteresirani da Vam pružimo određene usluge (natjecanja, newsletter, nove detalje o proizvodu, itd.), od Vas ćemo morat uzeti dodatne direktne osobne podatke (ime i prezime, puna adresa, kontakt telefon i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu suglasnost za prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhu za koju ste nam ih dostavili.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu biljkoljupka.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na biljkoljupka.com stranicama koje su vam prikazane. Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta preporuča kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice biljkoljupka.com. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

4.12 Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn itd., trebali biste biti upoznati s alatima koje pružaju ta web-mjesta koji vam omogućavaju odabir načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Tvrtku Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta obavezuju prakse ili pravila privatnosti tih trećih strana, kao i vlastita interna pravila za društvene mreže i ova pravila privatnosti, pa vam preporučujemo da pročitate primjenjive obavijesti o privatnosti, odredbe uporabe i slične informacije o načinu na koji se vaši osobni podaci koriste na tim društvenim mrežama.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim web-mjestima društvenih mreža, – i/ili u kombinaciji s vašim postavkama na web-stranicama tvrtke Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta, određeni osobni podaci možda će se podijeliti s tvrtkom Biljkoljupka, obrt za usluge, vl. Martina Tuta na primjer informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

4.13 Kontakt obrazac i e-mail  i google mape

Koristimo računala i pametne telefone kako bi obrađivali sve interne e-mailove i komunikaciju s klijentima. Kada zaprimimo vaš e-mail ili Zopim chat poruku dobit ćemo vašu e-mail adresu, IP adresu i podatke koje ste nam naveli u kontakt formi ili poruci. Naši e-mailovi i chatovi pohranjeni su na serveru na kojem su svi podaci zaštićeni ISO 27001 sustavom upravljanja. E-mail komunikaciju čuvamo u našoj bazi na neodređeni rok kako bi mogli unaprijediti naše usluge i vama pružiti odgovarajuću uslugu.

Google mape koje se nalaze na našim stranicama koriste tzv. kolačiće (eng. Cookies) pomoću kojih vam prikazuju našu točnu lokaciju te vam omogućavaju najlakši put do nas a putem vaših geografskih podataka.

4.14 Marketinške kampanje

Prilikom provođenja kampanje na društvenim mrežama ili drugih online oglasnih kampanja, moguće je da će davatelji usluga koristiti kolačiće ili pixele na našoj stranici kako bi pratili i posluživali naše oglase na različitim platformama.

Facebook Privacy Policy:

https://www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/help/568137493302217

4.15 Obavijesti putem Newslettera

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, koristimo Klaviyo platformu i poduzimamo sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Na svakom newsletteru postoji link za izmjenu podataka, suglasnosti koje ste nam dali ili predaju zahtjeva za brisanje vašeg kontakta s liste.

4.16 Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Na nekim dijelovima naše web biljkoljupka.com stranice postoji sadržaj koji smo putem koda ugradili s drugih web stranica. Pristup tom sadržaju odvija se na isti način kao da ste mu pristupili na web stranici gdje je postavljen, te time možete preuzeti i kolačiće koje bi inače preuzeli posjetom te stranice a koje smo prethodno naveli.

Tipični ugrađeni sadržaj je sadržaj sa stranice koje dijele video, slike i sl. Te stranice mogu prikupljati vašu IP adresu, informacije o pregledniku i operativnom sistemu, pohranjivati i preuzimati kolačiće na vaš preglednik, ugraditi praćenja interakcije s ugrađenim sadržajem, uključujući i povezivanje interakcija s vašim računom na tom servisu, ukoliko ste u tom trenutku prijavljeni.

Link na politike privatnosti servisa koji koristimo je u nastavku:

Youtube (Google) – https://policies.google.com/privacy

4.17 Kako štitimo vaše osobne podatke?

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi pružili razinu sigurnosti i povjerljivosti vaših osobnih podataka.

SSL certifikat vam jamči sigurnost naše stranice enkripcijom podataka, koji se prenose od vašeg uređaja do servera našeg pružatelja usluga.

Naši informatički sustavi i sustavi trećih strana su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Naši zaposlenici su educirani za pravilno postupanje i čuvanje osobnih podataka.

4.18 Koja su vaša prava i kako ih možete izvršavati?

Osiguravamo vam slijedeća prava:

– Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima

– Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)

– Pravo na zaborav

– Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na vaše podatke. U slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, vaš prigovor neće biti uvažen.

Svoj zahtjev možete uputiti na e-mail adresu: info@biljkoljupka.com

5. Narudžbe i plaćanja

Potvrda narudžbe

Obavljanjem narudžbe na našoj stranici pristajete na uvjete kupnje koji su navedeni prilikom odabira proizvoda. Potvrđujete da ste proučili i prihvatili cijene, uvjete dostave i načine plaćanja.

Načini plaćanja

Prihvaćamo plaćanja pouzećem, bankovnim transferom i putem Viva Walleta. Svaki način plaćanja podložan je uvjetima i naknadama detaljno opisanim na stranici "Načini plaćanja".

Rokovi dostave

Rokovi dostave ovise o odabranom načinu dostave i lokaciji. Detaljne informacije o rokovima dostave dostupne su na stranici "Uvjeti dostave".

6. Povrat proizvoda

Povrat i zamjena

Pravila za povrat proizvoda i zamjenu detaljno su objašnjena na stranici "Politika povrata". Molimo vas da pročitate uvjete prije zatražite povrat ili zamjenu proizvoda.

Oštećenja tijekom transporta

Ako primate oštećene proizvode, molimo vas da nas odmah kontaktirate kako bismo pronašli najbolje rješenje za vas.

6. Zaštita podataka

Privatnost

Vaši osobni podaci bit će korišteni u skladu s našom Politikom privatnosti. Osiguravamo da su vaši podaci sigurni i štićeni od neovlaštenog pristupa.

Prikupljanje i čuvanje podataka

Prikupljamo samo nužne informacije potrebne za procesiranje vaših narudžbi. Vaši osobni podaci neće biti dijeljeni s trećim stranama bez vašeg pristanka.

Prava korisnika

Imate pravo zatražiti informacije o prikupljenim podacima, ispravak netočnih podataka ili brisanje osobnih podataka iz naših sustava.

7. Načini kontaktiranja

Za sve upite, komentare ili dodatne informacije, možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

  • Email: info@biljkoljupka.com
  • Adresa: Osojnaki 33, 51211 Matulji

Korištenjem naše stranice, prihvaćate ove uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih uvjeta, molimo vas da ne koristite naš webshop.

Datum zadnje promjene uvjeta korištenja: 15.01.2024.